Dom > Aktualności > Wiadomości branżowe

Charakterystyka resorów samochodowych

2023-09-04

Automobilowywiosna liściastasto najbardziej tradycyjne elementy elastyczne w układach zawieszenia samochodowego. Ma zalety dobrej niezawodności, prostej konstrukcji, krótkiego procesu produkcyjnego, niskiego kosztu i znacznie uproszczonej konstrukcji.

Krótkie wprowadzenie:

Resory samochodowe to najbardziej tradycyjne elementy elastyczne w układach zawieszenia samochodowego. Ze względu na dobrą niezawodność, prostą konstrukcję, krótki proces produkcyjny, niski koszt i znacznie uproszczoną konstrukcję, jest szeroko stosowany. Resory piórowe samochodowe to zwykle zestaw belek resorowych o w przybliżeniu jednakowej wytrzymałości, składający się z kilku stopowych stali sprężynowych o różnych długościach. W układzie zawieszenia oprócz funkcji amortyzacyjnej, gdy jest ono umiejscowione w kierunku wzdłużnym pojazdu, jeden koniec jest połączony z ramą jako zawias stały, może on także odpowiadać za przenoszenie wszelkich sił i momentów we wszystkich kierunkach , wyznaczając trajektorię kół i pełniąc rolę przewodnią. Dlatego nie ma potrzeby konfigurowania dodatkowych mechanizmów rozruchowych. Ponadto resory samochodowe składają się z wielu części. Kiedy ulegnie odkształceniu pod obciążeniem, każdy element będzie ślizgał się względem siebie i wytwarzał tarcie, które wytworzy pewien opór i będzie sprzyjać tłumieniu drgań nadwozia. Dlatego w tej konstrukcji nie można montować amortyzatorów. Jednak resory piórowe przechowują najniższą ilość energii na jednostkę masy, ponieważ materiały te są najmniej wykorzystywane. Generalnie resor wielopiórowy ε=60%, mniejwiosna liściastaε=75%~85% Zużywa dużo stali stopowej, a jego masa stanowi 8-9% masy własnej pojazdu.

Podstawowe funkcje:

Główną funkcją resorów samochodowych jest pełnienie roli sprężystego elementu układu zawieszenia samochodu. Ponadto tarcie pomiędzy wieloma sprężynami pełni funkcję tłumiącą układu. Większość resorów samochodowych pełni funkcję prowadzącą poprzez występy toczne i wsporniki. Jednakże, jeśli chodzi o podstawowe naprężenia i właściwości strukturalne, resory samochodowe mają następujące dwie podstawowe cechy:

1. Niezależnie od tego, w jakiej formie resor samochodowy jest zamontowany w samochodzie, działa on w formie belki, to znaczy główny kierunek jego siły jest prostopadły do ​​długości resora. Jednocześnie, ze względu na niewielkie odkształcenie w stosunku do jego długości, do analiz i obliczeń można wykorzystać teorię belek małych ugięć w mechanice materiałów, czyli zasadę liniowości.

2. Moment zginający samochoduwiosna liściastana samochodzie jest zasadniczo obciążeniem jednokierunkowym, więc jego naprężenie zginające jest również naprężeniem jednokierunkowym.